Restaurace EMRAMMUS

O nás

Naší hlavní prioritou je Vaše spokojenost. Proto je Vám náš profesionálně vyškolený personál neustále k dispozici. Bohaté zkušenosti a ochotný přístup se nám vrací v podobě spokojených zákazníků. Využijte služeb naší restaurace - jsme přesvědčeni, že budete spokojeni.

 

Restaurace E M R A M M U S byla otevřena 19.09.2015 a její název je spojen s první písemnou zmínkou o obci Kuchařovice.

                                                                         

První písemná zmínka o Kuchařovicích se nachází v darovací listině z roku 1220. Je v ní uvedeno, že znojemský kastelán E M R A M M U S (Jimram) daruje Louckému klášteru patronátní právo kostela v Příměticích, který založil a dává kostelu lán v Příměticích, lán v Kuchařovicích a část lesa v Mašovicích. V této latinsky psané darovací listině se pro Kuchařovice užívá názvu Cvlcharuitz.

Překlad textu darovací listiny:

“Všem přítomným touto listinou dávám ve známost, že já E M R A M M U S (Jimram), rytíř a kastelán ve Znojmě, syn kdysi pána Etleje, pro spásu své duše a rodičů, otce a matky své, daruji, svoluji a oznamuji tobě, pane Floriáne, opate loucký, na místě a jménem téhož, patronátní právo kostela, kterého jsem dosáhl skrze založení kostela přímětického; jak kostel založen z dovolení a příkazu bratra tvého v řečené vsi, které ke kostelu svatého Mikuláše ve Znojmě, který vlastní je Louce, jak známo náleží. Daruji nad to a dovoluji a oznamuji všechno právo a vládu, které má nebo bude mít, buď kvůli založení dříve řečeného kostela, nebo také ve vlastnictví, jak svolil jsem dříve řečenému kostelu, které jménem jsou zde: lán v téže vsi, druhý ve vsi Kuchařovicích a část z lesa v Mašovicích. Tomuto mému svolení, darování a oznámení jsou přítomni také tito svědci: Lukáš převor louckého kostela, Jindřich komoří, Gerard cellarius, Vilém kanovník strahovský, Jan farář v Chetově. Aby toto mé darování na věčnou paměť zůstalo uchováno.”

 Více zde: https://emrammus.webnode.cz/o-nas/

O nás

Naší hlavní prioritou je Vaše spokojenost. Proto je Vám náš profesionálně vyškolený personál neustále k dispozici. Bohaté zkušenosti a ochotný přístup se nám vrací v podobě spokojených zákazníků. Využijte služeb naší restaurace - jsme přesvědčeni, že budete spokojeni.

 

Restaurace E M R A M M U S byla otevřena 19.09.2015 a její název je spojen s první písemnou zmínkou o obci Kuchařovice.

                                                                         

První písemná zmínka o Kuchařovicích se nachází v darovací listině z roku 1220. Je v ní uvedeno, že znojemský kastelán E M R A M M U S (Jimram) daruje Louckému klášteru patronátní právo kostela v Příměticích, který založil a dává kostelu lán v Příměticích, lán v Kuchařovicích a část lesa v Mašovicích. V této latinsky psané darovací listině se pro Kuchařovice užívá názvu Cvlcharuitz.

Překlad textu darovací listiny:

“Všem přítomným touto listinou dávám ve známost, že já E M R A M M U S (Jimram), rytíř a kastelán ve Znojmě, syn kdysi pána Etleje, pro spásu své duše a rodičů, otce a matky své, daruji, svoluji a oznamuji tobě, pane Floriáne, opate loucký, na místě a jménem téhož, patronátní právo kostela, kterého jsem dosáhl skrze založení kostela přímětického; jak kostel založen z dovolení a příkazu bratra tvého v řečené vsi, které ke kostelu svatého Mikuláše ve Znojmě, který vlastní je Louce, jak známo náleží. Daruji nad to a dovoluji a oznamuji všechno právo a vládu, které má nebo bude mít, buď kvůli založení dříve řečeného kostela, nebo také ve vlastnictví, jak svolil jsem dříve řečenému kostelu, které jménem jsou zde: lán v téže vsi, druhý ve vsi Kuchařovicích a část z lesa v Mašovicích. Tomuto mému svolení, darování a oznámení jsou přítomni také tito svědci: Lukáš převor louckého kostela, Jindřich komoří, Gerard cellarius, Vilém kanovník strahovský, Jan farář v Chetově. Aby toto mé darování na věčnou paměť zůstalo uchováno.”

 Více zde: https://emrammus.webnode.cz/o-nas/

O nás

Naší hlavní prioritou je Vaše spokojenost. Proto je Vám náš profesionálně vyškolený personál neustále k dispozici. Bohaté zkušenosti a ochotný přístup se nám vrací v podobě spokojených zákazníků. Využijte služeb naší restaurace - jsme přesvědčeni, že budete spokojeni.

 

Restaurace E M R A M M U S byla otevřena 19.09.2015 a její název je spojen s první písemnou zmínkou o obci Kuchařovice.

                                                                         

První písemná zmínka o Kuchařovicích se nachází v darovací listině z roku 1220. Je v ní uvedeno, že znojemský kastelán E M R A M M U S (Jimram) daruje Louckému klášteru patronátní právo kostela v Příměticích, který založil a dává kostelu lán v Příměticích, lán v Kuchařovicích a část lesa v Mašovicích. V této latinsky psané darovací listině se pro Kuchařovice užívá názvu Cvlcharuitz.
Překlad textu darovací listiny:
“Všem přítomným touto listinou dávám ve známost, že já E M R A M M U S (Jimram), rytíř a kastelán ve Znojmě, syn kdysi pána Etleje, pro spásu své duše a rodičů, otce a matky své, daruji, svoluji a oznamuji tobě, pane Floriáne, opate loucký, na místě a jménem téhož, patronátní právo kostela, kterého jsem dosáhl skrze založení kostela přímětického; jak kostel založen z dovolení a příkazu bratra tvého v řečené vsi, které ke kostelu svatého Mikuláše ve Znojmě, který vlastní je Louce, jak známo náleží. Daruji nad to a dovoluji a oznamuji všechno právo a vládu, které má nebo bude mít, buď kvůli založení dříve řečeného kostela, nebo také ve vlastnictví, jak svolil jsem dříve řečenému kostelu, které jménem jsou zde: lán v téže vsi, druhý ve vsi Kuchařovicích a část z lesa v Mašovicích. Tomuto mému svolení, darování a oznámení jsou přítomni také tito svědci: Lukáš převor louckého kostela, Jindřich komoří, Gerard cellarius, Vilém kanovník strahovský, Jan farář v Chetově. Aby toto mé darování na věčnou paměť zůstalo uchováno.”

www.kucharovice.cz

O nás

Naší hlavní prioritou je Vaše spokojenost. Proto je Vám náš profesionálně vyškolený personál neustále k dispozici. Bohaté zkušenosti a ochotný přístup se nám vrací v podobě spokojených zákazníků. Využijte služeb naší restaurace - jsme přesvědčeni, že budete spokojeni.

 

Restaurace E M R A M M U S byla otevřena 19.09.2015 a její název je spojen s první písemnou zmínkou o obci Kuchařovice.

                                                                         

První písemná zmínka o Kuchařovicích se nachází v darovací listině z roku 1220. Je v ní uvedeno, že znojemský kastelán E M R A M M U S (Jimram) daruje Louckému klášteru patronátní právo kostela v Příměticích, který založil a dává kostelu lán v Příměticích, lán v Kuchařovicích a část lesa v Mašovicích. V této latinsky psané darovací listině se pro Kuchařovice užívá názvu Cvlcharuitz.

Překlad textu darovací listiny:

“Všem přítomným touto listinou dávám ve známost, že já E M R A M M U S (Jimram), rytíř a kastelán ve Znojmě, syn kdysi pána Etleje, pro spásu své duše a rodičů, otce a matky své, daruji, svoluji a oznamuji tobě, pane Floriáne, opate loucký, na místě a jménem téhož, patronátní právo kostela, kterého jsem dosáhl skrze založení kostela přímětického; jak kostel založen z dovolení a příkazu bratra tvého v řečené vsi, které ke kostelu svatého Mikuláše ve Znojmě, který vlastní je Louce, jak známo náleží. Daruji nad to a dovoluji a oznamuji všechno právo a vládu, které má nebo bude mít, buď kvůli založení dříve řečeného kostela, nebo také ve vlastnictví, jak svolil jsem dříve řečenému kostelu, které jménem jsou zde: lán v téže vsi, druhý ve vsi Kuchařovicích a část z lesa v Mašovicích. Tomuto mému svolení, darování a oznámení jsou přítomni také tito svědci: Lukáš převor louckého kostela, Jindřich komoří, Gerard cellarius, Vilém kanovník strahovský, Jan farář v Chetově. Aby toto mé darování na věčnou paměť zůstalo uchováno.”

 Více zde: https://emrammus.webnode.cz/o-nas/

O nás

Naší hlavní prioritou je Vaše spokojenost. Proto je Vám náš profesionálně vyškolený personál neustále k dispozici. Bohaté zkušenosti a ochotný přístup se nám vrací v podobě spokojených zákazníků. Využijte služeb naší restaurace - jsme přesvědčeni, že budete spokojeni.

 

Restaurace E M R A M M U S byla otevřena 19.09.2015 a její název je spojen s první písemnou zmínkou o obci Kuchařovice.

                                                                         

První písemná zmínka o Kuchařovicích se nachází v darovací listině z roku 1220. Je v ní uvedeno, že znojemský kastelán E M R A M M U S (Jimram) daruje Louckému klášteru patronátní právo kostela v Příměticích, který založil a dává kostelu lán v Příměticích, lán v Kuchařovicích a část lesa v Mašovicích. V této latinsky psané darovací listině se pro Kuchařovice užívá názvu Cvlcharuitz.

Překlad textu darovací listiny:

“Všem přítomným touto listinou dávám ve známost, že já E M R A M M U S (Jimram), rytíř a kastelán ve Znojmě, syn kdysi pána Etleje, pro spásu své duše a rodičů, otce a matky své, daruji, svoluji a oznamuji tobě, pane Floriáne, opate loucký, na místě a jménem téhož, patronátní právo kostela, kterého jsem dosáhl skrze založení kostela přímětického; jak kostel založen z dovolení a příkazu bratra tvého v řečené vsi, které ke kostelu svatého Mikuláše ve Znojmě, který vlastní je Louce, jak známo náleží. Daruji nad to a dovoluji a oznamuji všechno právo a vládu, které má nebo bude mít, buď kvůli založení dříve řečeného kostela, nebo také ve vlastnictví, jak svolil jsem dříve řečenému kostelu, které jménem jsou zde: lán v téže vsi, druhý ve vsi Kuchařovicích a část z lesa v Mašovicích. Tomuto mému svolení, darování a oznámení jsou přítomni také tito svědci: Lukáš převor louckého kostela, Jindřich komoří, Gerard cellarius, Vilém kanovník strahovský, Jan farář v Chetově. Aby toto mé darování na věčnou paměť zůstalo uchováno.”

 Více zde: https://emrammus.webnode.cz/o-nas/

O nás

Naší hlavní prioritou je Vaše spokojenost. Proto je Vám náš profesionálně vyškolený personál neustále k dispozici. Bohaté zkušenosti a ochotný přístup se nám vrací v podobě spokojených zákazníků. Využijte služeb naší restaurace - jsme přesvědčeni, že budete spokojeni.

 

Restaurace E M R A M M U S byla otevřena 19.09.2015 a její název je spojen s první písemnou zmínkou o obci Kuchařovice.

                                                                         

První písemná zmínka o Kuchařovicích se nachází v darovací listině z roku 1220. Je v ní uvedeno, že znojemský kastelán E M R A M M U S (Jimram) daruje Louckému klášteru patronátní právo kostela v Příměticích, který založil a dává kostelu lán v Příměticích, lán v Kuchařovicích a část lesa v Mašovicích. V této latinsky psané darovací listině se pro Kuchařovice užívá názvu Cvlcharuitz.

Překlad textu darovací listiny:

“Všem přítomným touto listinou dávám ve známost, že já E M R A M M U S (Jimram), rytíř a kastelán ve Znojmě, syn kdysi pána Etleje, pro spásu své duše a rodičů, otce a matky své, daruji, svoluji a oznamuji tobě, pane Floriáne, opate loucký, na místě a jménem téhož, patronátní právo kostela, kterého jsem dosáhl skrze založení kostela přímětického; jak kostel založen z dovolení a příkazu bratra tvého v řečené vsi, které ke kostelu svatého Mikuláše ve Znojmě, který vlastní je Louce, jak známo náleží. Daruji nad to a dovoluji a oznamuji všechno právo a vládu, které má nebo bude mít, buď kvůli založení dříve řečeného kostela, nebo také ve vlastnictví, jak svolil jsem dříve řečenému kostelu, které jménem jsou zde: lán v téže vsi, druhý ve vsi Kuchařovicích a část z lesa v Mašovicích. Tomuto mému svolení, darování a oznámení jsou přítomni také tito svědci: Lukáš převor louckého kostela, Jindřich komoří, Gerard cellarius, Vilém kanovník strahovský, Jan farář v Chetově. Aby toto mé darování na věčnou paměť zůstalo uchováno.”

 Více zde: https://emrammus.webnode.cz/o-nas/

Restaurace  Emrammus
ZNOGAS s.r.o.

IČO: 04364341

Příkop 843/4, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00 Brno

ODPOVĚDNÁ OSOBA: Tavalyova Alexandra

PROVOZOVNA - RESTAURACE EMRAMMUS

Kuchařovice, 8. Května 397,

66902 Znojmo

Emrammus@seznam.cz

www.emrammus.com
Mobil CZ +420 731 048 143
Mobil AUT +43 6607001668


Image

Datenschutzerklärung


1. Datenschutz auf einen Blick
Allgemeine Hinweise

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Ausführliche Informationen zum Thema Datenschutz entnehmen Sie unserer unter diesem Text aufgeführten Datenschutzerklärung.
Datenerfassung auf unserer Website
Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website?

Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber. Dessen Kontaktdaten können Sie dem Impressum dieser Website entnehmen.
Wie erfassen wir Ihre Daten?

Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es sich z.B. um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular eingeben. Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Website durch unsere IT-Systeme erfasst. Das sind vor allem technische Daten (z.B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie unsere Website betreten.
Wofür nutzen wir Ihre Daten?

Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Website zu gewährleisten. Andere Daten können zur Analyse Ihres Nutzerverhaltens verwendet werden.
Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?

Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Außerdem haben Sie das Recht, unter bestimmten Umständen die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Details hierzu entnehmen Sie der Datenschutzerklärung unter „Recht auf Einschränkung der Verarbeitung“.
Analyse-Tools und Tools von Drittanbietern

Beim Besuch unserer Website kann Ihr Surf-Verhalten statistisch ausgewertet werden. Das geschieht vor allem mit Cookies und mit sogenannten Analyseprogrammen. Die Analyse Ihres Surf-Verhaltens erfolgt in der Regel anonym; das Surf-Verhalten kann nicht zu Ihnen zurückverfolgt werden. Sie können dieser Analyse widersprechen oder sie durch die Nichtbenutzung bestimmter Tools verhindern. Detaillierte Informationen dazu finden Sie in der folgenden Datenschutzerklärung. Sie können dieser Analyse widersprechen. Über die Widerspruchsmöglichkeiten werden wir Sie in dieser Datenschutzerklärung informieren.
2. Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen
Datenschutz

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben. Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Hinweis zur verantwortlichen Stelle

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:
Restaurant Emrammusl - Inh. Alexandra Tavaly
Telefon: +420 731 048 143
E-Mail:  emrammus@seznam.cz

Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet.
Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung

Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.
Widerspruchsrecht gegen die Datenerhebung in besonderen Fällen sowie gegen Direktwerbung (Art. 21 DSGVO)

Wenn die Datenverarbeitung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, haben Sie jederzeit das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Die jeweilige Rechtsgrundlage, auf denen eine Verarbeitung beruht, entnehmen Sie dieser Datenschutzerklärung. Wenn Sie Widerspruch einlegen, werden wir Ihre betroffenen personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO).

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Wenn Sie widersprechen, werden Ihre personenbezogenen Daten anschließend nicht mehr zum Zwecke der Direktwerbung verwendet (Widerspruch nach Art. 21 Abs. 2 DSGVO).
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde

Im Falle von Verstößen gegen die DSGVO steht den Betroffenen ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthalts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes zu. Das Beschwerderecht besteht unbeschadet anderweitiger verwaltungsrechtlicher oder gerichtlicher Rechtsbehelfe. Eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten können folgendem Link entnommen werden: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html (Deutschland) und https://www.dsb.gv.at/kontakt (Österreich).
Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.
SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung

Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie zum Beispiel Bestellungen oder Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von “http://” auf “https://” wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.
Auskunft, Sperrung, Löschung und Berichtigung

Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Hierzu können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung besteht in folgenden Fällen:

    Wenn Sie die Richtigkeit Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten bestreiten, benötigen wir in der Regel Zeit, um dies zu überprüfen. Für die Dauer der Prüfung haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
    Wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unrechtmäßig geschah / geschieht, können Sie statt der Löschung die Einschränkung der Datenverarbeitung verlangen.
    Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr benötigen, Sie sie jedoch zur Ausübung, Verteidigung oder Geltendmachung von Rechtsansprüchen benötigen, haben Sie das Recht, statt der Löschung die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
    Wenn Sie einen Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben, muss eine Abwägung zwischen Ihren und unseren Interessen vorgenommen werden. Solange noch nicht feststeht, wessen Interessen überwiegen, haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.

Wenn Sie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingeschränkt haben, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Europäischen Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.
Widerspruch gegen Werbe-Mails

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.
3. Datenerfassung auf unserer Website
Cookies

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte “Session-Cookies”. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.

Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs oder zur Bereitstellung bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen (z.B. Warenkorbfunktion) erforderlich sind, werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von Cookies zur technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung seiner Dienste. Soweit andere Cookies (z.B. Cookies zur Analyse Ihres Surfverhaltens) gespeichert werden, werden diese in dieser Datenschutzerklärung gesondert behandelt.
Server-Log-Dateien

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:

    Browsertyp und Browserversion
    verwendetes Betriebssystem
    Referrer URL
    Hostname des zugreifenden Rechners
    Uhrzeit der Serveranfrage
    IP-Adresse

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Die Erfassung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der technisch fehlerfreien Darstellung und der Optimierung seiner Website – hierzu müssen die Server-Log-Files erfasst werden.
Kontaktformular

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt somit ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.

Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z.B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.
Anfrage per E-Mail, Telefon oder Telefax

Wenn Sie uns per E-Mail, Telefon oder Telefax kontaktieren, wird Ihre Anfrage inklusive aller daraus hervorgehenden personenbezogenen Daten (Name, Anfrage) zum Zwecke der Bearbeitung Ihres Anliegens bei uns gespeichert und verarbeitet. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, sofern Ihre Anfrage mit der Erfüllung eines Vertrags zusammenhängt oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist. In allen übrigen Fällen beruht die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) und / oder auf unseren berechtigten Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO), da wir ein berechtigtes Interesse an der effektiven Bearbeitung der an uns gerichteten Anfragen haben. Die von Ihnen an uns per Kontaktanfragen übersandten Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z. B. nach abgeschlossener Bearbeitung Ihres Anliegens). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere gesetzliche Aufbewahrungsfristen – bleiben unberührt.
4. Plugins und Tools
Google Web Fonts

Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fonts, die von Google bereitgestellt werden. Die Google Fonts sind lokal installiert. Eine Verbindung zu Servern von Google findet dabei nicht statt.
Google Maps

Diese Seite nutzt über eine API den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zur Nutzung der Funktionen von Google Maps ist es notwendig, Ihre IP Adresse zu speichern. Diese Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Der Anbieter dieser Seite hat keinen Einfluss auf diese Datenübertragung. Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote und an einer leichten Auffindbarkeit der von uns auf der Website angegebenen Orte. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO dar. Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
Edit Page
© All Rights Reserved. Powered by Emrammus 2020
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok